1 / 10

Quiz: Durf jij om hulp vragen

Lees aandachtig de volgende stellingen en geef aan of ze juist/fout zijn.

1. Als je om hulp vraagt, ben je een ander alleen maar tot last.
Annuleren