Een bore-out door werkloosheid snapt niemand

Vanaf dat moment wist ik dat het begrip tijd een volledig nieuwe betekenis ging krijgen.

Femke Bauwens De Morgen

Na jarenlang in de culturele sector te hebben gewerkt, wordt Femke Bauwens werkloos. In eerste instantie denkt ze dat het wel meevalt, dat werkloos zijn. Maar na verloop van tijd wordt de negatieve impact duidelijk en beschouwt ze de tijd niet langer als haar vriend. Ze beschrijft het onbegrip dat nog altijd rond werkloosheid bestaat.